Termeni și condiții Versiunea 1.0

1. Preambul

1.1 Site-ul www.magicjoly.ro, denumit în continuarea „Site-ul”, este deținut și administrat de Croco5566 Digital S.R.L. având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 39572229, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/775/2018 și cu sediul social în Sat Petrești, Comuna Corbii Mari, Strada Teiului, Nr. 4, județul Dâmbovița.

1.2 Înainte de a utiliza site-ul www.magicjoly.ro și serviciile pe care le oferim este necesar să parcurgeți și să respectați prevederile prezenților termeni și condiții.

1.3. Navigarea site-ul echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Utilizator.

1.4. Beneficierea de serviciile noastre prin intermediul site-ului se va putea face doar dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos.

1.5 Croco5566 Digital S.R.L. are dreptul de a efectua orice modificări ale site-ului, termenilor și condițiilor, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă față de vizitatorii site-ului.

1.6 Orice solicitare cu privire la înțelesul și aplicarea prezenților termeni și condiții va fi adresată către adresa de e-mail: jolie.magicjoly@gmail.com.

2.Definiții

2.1 Croco5566 Digital S.R.L.  stabilește că termenii enumerați mai jos vor avea următorul sens:

a.     Furnizor. - societate comercială cu sediul în Sat Petrești, Comuna Corbii Mari, Strada Teiului, Nr. 4, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/775/2018 și CUI 39572229,

b.    Vizitator - persoană care accesează acest site;

c.     Utilizator - persoană fizică care vizitează acest site și care a acceptat Termenii și Condițiile de mai jos, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

d.    Conținut - toate programele software, fișierele, datele, imaginile, muzica, grafica sau orice alt conținut al www.magicjoly.ro sau asociat cu site-ul.

e.     Serviciu - acordarea Utilizatorului a accesului la date și informații transmite de Croco5566 Digital S.R.L. cu ajutorul acestui site-ului www.magicjoly.ro .

f.     Username (nume de utilizator) - pseudonim prin care Utilizatorul poate adăuga Conținut pe Site. Username-ul este asociat informațiilor din Site sub denumirea de “Nume Utilizator”.

g.    Contract - contract de utilizare prin care Croco5566 Digital S.R.L. pune la dispoziție utilizatorului dreptul neexclusiv de a folosi conținutul site-ului www.magicjoly.ro .

h.     Cont Utilizator - secțiunea din Site formată dintr-o adresă de de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul său (comenzi, adrese de livrare).

i.      Site - site-ul internet www.magicjoly.ro
 

3. Obligațiile părților

3.1 Obligațiile Croco5566 Digital S.R.L.

3.1.1 În limita legislației în vigoare și a prezentului document Croco5566 Digital S.R.L. se obligă să ofere suport și informații legate de serviciile oferite pe acest Site.

3.2 Obligațiile Utilizatorului

 3.2.1 Utilizatorul se obligă să respecte prezentele condiții și termeni de mai jos, legislația existentă în România și să acționeze cu bună-credință în relația cu Croco5566 Digital S.R.L.

3.2.2 Utilizatorul are obligația de a aduce la cunoștința furnizorului prin intermediul adresei puse la dispoziție la art. 1.6  orice situație care afectează modul în care site-ul își desfășoară activitatea și orice tentativă de fraudare identificată.

3.2.3 Utilizatorul se obligă să nu modifice, distribuie, transmită, publice, reproducă, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informații sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site.

3.2.4 Utilizatorul se obligă să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească serviciul oferit de Croco5566 Digital S.R.L. pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau care au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator sau care încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală.

3.2.5 Utilizatorul se obligă să nu desfășoare și să nu permită activitatea de accesare a sistemului informatic. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau a rețelelor vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Comunicările electronice

 4.1 Croco5566 Digital S.R.L. își rezervă dreptul de a comunica Utilizatorilor, prin mijloace electronice, orice informații consideră de cuviință cu privire la activitatea generală a Site-ului.

4.2 Croco5566 Digital S.R.L. poate realiza comunicări către Utilizatori fie în mod direct, fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați pentru asigurarea confidențialității și securității informațiilor.

4.3 Utilizatorul va primi comunicări în modalitate electronică de la Croco5566 Digital S.R.L. numai dacă acesta și-a exprimat prealabil consimțământul în legătură cu primirea unor astfel de notificări / comunicări electronice.

4.4 Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la primirea de comunicări electronice din partea Croco5566 Digital S.R.L.  în orice moment, prin următoarele mijloace:

a.     Prin contactarea Site-ului la adresa indicată la art. 1.6.

b.    Prin modificarea setărilor din contul de Utilizator.

c.     Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele electronice primite de la Croco5566 Digital S.R.L.

4.5 Renunțarea Utilizatorului de a mai primi orice fel de comunicare electronică din partea Furnizorului, nu îl exonerează de respectarea prezenților termeni și condiții și nici nu este aplicabilă cu privire la comunicarea actualizării termenilor și condițiilor.

4.6 Utilizatorul înțelege că va fi informat în mod automat cu privire la modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, această comunicare electronică făcându-se în baza acceptării inițiale a acestor termeni și condiții.

5. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

5.1 Întregul conținut al Site-ului, incluzând, orice fel de material purtător de drepturi de proprietate intelectuală aparțin sau se află sub licența Croco5566 Digital S.R.L. și sunt protejate de lege. Folosirea, fără acordul scris al Croco5566 Digital S.R.L., a oricăror elemente enumerate mai sus va fi sancționată conform legilor în vigoare.

5.2 Accesul la informațiile conținute pe Site garantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu ii conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Croco5566 Digital SRL, fără acordul scris al acesteia.

5.3 Orice reproducere parțială sau totală a materialelor purtătoare de drepturi de autor ce figurează pe Site se va face doar cu acordul prealabil, scris al Croco5566 Digital SRL.

5.4 Orice material purtător de drepturi de proprietate intelectuală transmis către Utilizator nu reprezintă transferul vreunui drept cu privire la respectivele materiale.

5.5 Utilizatorul are dreptul neexclusiv de a utiliza serviciile puse la dispoziție de Croco5566 Digital S.R.L., iar acesta nu poate transmite dreptul de utilizare unui alte persoane.

6. Politici de utilizare a Site-ului

6.1 Utilizarea Site-ului

6.1.1 Accesul pe Site este permis tuturor persoanelor fără niciun fel de restricții, atâta vreme cât acestea au acceptat prezenții termeni și condiții. Pentru motive justificate, Croco5566 Digital SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul persoanelor pe site în cazul în care se consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului, acesta ar putea prejudicia în vreun fel Croco5566 Digital SRL.

6.1.2 Comunicarea între Croco5566 Digital SRL și Utilizator se va putea face prin orice mijloc de comunicare existent la acest moment sau care va fi inventat. Croco5566 Digital SRL are dreptul de a gestiona oricum consideră de cuviință metodele de comunicare cu Utilizatorii și are libertatea de a gestiona oricum consideră necesar informațiile primite.

6.1.3 În cazul în care se detectează trafic neobișnuit provenit din partea unei rețele de internet, Croco5566 Digital SRL își rezervă dreptul de a introduce orice mecanism de validare a existenței unei persoane reale în spatele fiecărui Utilizator al Site-ului.

6.1.4 Utilizatorii Site-ului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu instigă la ură rasială, nu instigă la discriminare de orice fel, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu Site-ul, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

6.1.5 Dacă în îndeplinirea procesului de înregistrate pe Site, Croco5566 Digital SRL constată că Utilizatorii furnizează informații incomplete, inexacte sau dacă aleg un username/ nume de utilizator neadecvat, Croco5566 Digital SRL are dreptul de a suspenda sau închide contul Utilizatorului și de a refuza folosirea curentă sau pe viitor a Site-ului.

6.1.6 Site-ul nu își asumă niciun fel de răspundere față de prejudiciile generate ca urmare a situației descrise la art. 6.1.5.

6.2 Înregistrarea contului de Utilizator

6.2.1 Pentru ca Utilizatorul să poată participa la serviciile oferite prin Site-ul www.magicjoly.ro acesta trebuie să își creeze un cont pe Site. Înregistrarea contului pe site-ul nostru poate avea loc și prin intermediul unui cont existent de Facebook, iar datele necesare înregistrării vor fi preluate din contul de Facebook, Utilizatorul fiind astfel, în mod expres de acord cu transferul acestor date cu caracter personal (email, nume, prenume, data nașterii, sex, țară, oraș, poză) între cel care le-a colectat și Furnizor.

6.2.2 În vederea înregistrării contului, Utilizatorul este obligat să pună la dispoziție date verificabile și conforme cu realitatea. Croco5566 Digital SRL poate refuza cererea de înregistrate a contului în situațiile în care constată că sunt utilizate date neconforme sau sunt încălcate prevederile prezenților termeni și condiții.

6.2.3 Cu ocazia înregistrării, vă alegeți un username sub care participați la serviciile oferite pe Site, username care nu este obligatoriu să conțină numele dumneavoastră complet sau real.

6.2.4 Dacă se constată că username-ul ales este neadecvat, de exemplu s-a folosit un limbaj obscen, jignitor sau se încalcă un drept de proprietate intelectuală, Croco5566 Digital SRL are dreptul de a refuza cererea de înregistrare a contului.

6.2.5 Contul de utilizator nu se poate înregistra fără furnizarea următoarelor elemente: username, adresă de e-mail, parolă.

6.2.6 Utilizatorul are opțiunea de a avea o fotografie de profil. Este interzisă încărcarea fotografiilor obscene, rasiste, care instigă la violență sau care au un conținut jignitor. Nerespectarea acestui articol poate atrage închiderea contului.

6.2.7 Utilizatorul își poate crea pe Site un singur cont personal. Dacă se constată că un Utilizator folosește serviciile oferite prin conturi multiple, acestea vor fi închise și șterse, iar pe viitor Utilizatorului i se poate refuza folosirea pe viitor a Site-ului.

6.2.8 Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse în timpul înregistrării contului și pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Croco5566 Digital SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

6.2.9 Dacă Utilizatorul suspectează că securitatea contului său a fost compromisă acesta trebuie să contacteze Croco5566 Digital SRL la adresa de e-mail indicată la art. 1.6 și să facă facă demersuri pentru a schimba parola contului său sau să solicite blocarea accesului persoanei care îi accesează Site-ul folosind contul său fără drept.

6.2.10 Site-ul nu poate fi accesat de Utilizator decât în condițiile în care acceptă prezenții termeni și condiții și eventualele actualizări ale acestora. Fără a exista acceptul Utilizatorului asupra ultimei variante a termenilor și condițiilor site-ului accesul nu va fi permis.

6.2.11 Prin înregistrarea ca Utilizator pe site, este exprimat și acordul expres al persoanei de a fi informat prin mijloace de comunicare electronică pentru orice actualizare a termenilor și condițiilor site-ului, iar Utilizatorul nu poate renunța în vreun fel la a mai primi astfel de comunicări.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 7.1 Croco5566 Digital S.R.L. se obligă să respecte dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

7.2 Croco5566 Digital S.R.L. colectează datele dumneavoastră personale numai ca urmare exprimării consimțământului acordat prin bifarea opțiunii corespunzătoare atunci când vă înregistrați contul de Utilizator. În cazul în care înregistrarea contului se realizează prin intermediul unui cont existent de Facebook al Utilizatorului, datele cu caracter personal furnizate de către Utilizator către Facebook sunt colectate și prelucrate de către Furnizor în condițiile prezentului articol. 

7.3 Utilizatorul are opțiunea de a alege dacă dorește să primească notificări, anunțuri, etc. Datele colectate cu privire la notificări și alerte sunt confidențiale.

7.4 Croco5566 Digital  S.R.L. se obligă să administreze datele personale furnizate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate și atâta timp cât Utilizatorul deține un cont de utilizator activ. Atunci când datele personale nu vor mai fi necesare pentru realizarea scopurilor mai jos menționate, vor fi șterse.

7.5 Datele personale vor putea fi transmise autorităților în drept în baza și în limita prevederilor legale.

7.6 Croco5566 Digital S.R.L. colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: adresă de e-mail, username și parolă, sex, obișnuințele/ preferințele/ comportament, imagine, identificatori de tip cookie, date de geolocalizare/ date de trafic.

7.7 Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

a.     trimiterea notificărilor, alertelor referitoare la jocul Magic Joly prin comunicări electronice,

b.    cercetare de piață, urmărire și monitorizare a comportamentul Utilizatorilor.

7.8 Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de a accesa datele furnizate, dreptul de a modifica, rectifica sau șterge datele, dreptul de a descărca datele sau de a solicita transferarea acestora către un alt operator, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

7.9 Pentru a putea beneficia de drepturile specificate la art. 7.8 identitatea Utilizatorului va trebui verificată.

7.10 Utilizatorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate în baza unei cereri formulate către adresa de e-mail prevăzute la art. 1.6.  

7.11 Refuzul furnizării următoarelor date personale determină imposibilitatea înregistrării unui cont: username, parolă. email.

8. Confidențialitate

8.1 Croco5566 Digital S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Contract.

8.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat sau orice alt mod de comunicare către terțe persoane nu va fi făcută de Utilizator cu privire la prezentul document fără consimțământul prealabil scris al Croco5566 Digital S.R.L.

8.3 Prin transmiterea de materiale sau informații prin intermediului Site-ului sau direct către Croco5566 Digital S.R.L., Utilizatorul acordă acces irevocabil și nelimitat asupra acestora, inclusiv dreptul de a utiliza, reproduce, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

8.4 În momentul realizării de către Utilizator a contului său pe Site, în limitele legislației în vigoare, acesta își dă în mod irevocabil și nelimitat acordul pentru ca informațiile astfel puse la dispoziție să fie folosite de serviciul de marketing al Croco5566 Digital S.R.L. sau de furnizorii externi ai acestui serviciu pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat, inclusiv prin contactarea sa directă de către terți.

9. Răspundere

9.1 Prin crearea Contului și / sau vizitarea Siteului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și / sau utilizării conținutului.

9.2 Ulterior creării Contului utilizarea sau vizitarea Site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

9.3 Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Croco5566 Digital S.R.L., aceștia fiind opozabili Utilizatorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare din Site și/sau prin navigarea extensivă a site-ului.

9.4 În cazul în care Utilizatorul încalcă dispozițiile prezentului document, Croco5566 Digital S.R.L. are dreptul de a bloca sau limita temporar accesul acestuia la Site fără vreo notificare prealabilă. Dacă încălcările au un caracter continuu, Furnizorul va bloca permanent accesul Utilizatorului.

9.5 Croco5566 Digital S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele întreruperi, blocări, indisponibilități, viruși, erori sau omisiuni apărute în timpul jocului și care nu sunt generate de serviciile oferite de acesta. 

9.6. Furnizorul poate schimba, suspenda sau întrerupe serviciile oferite fără vreo notificare prealabilă.

10. Soluționare conflictelor. Legea aplicabilă.

10.1 Prezentul contract este guvernat de legea română.

10.2 În caz de divergență sau neînțelegeri între magicjoly.ro și Utilizator, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul utilizării Site-ului.

10.3 În cazul unor eventuale conflicte între Croco5566 Digital SRL și Utilizatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

11. Forța majoră

11.1 Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment extern, imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

11.2 Părțile îți vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.
11.3 Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără a pretinde daune-interese.

 12. Dispoziții finale

12.1 Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

12.2 Odată cu achiziționarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizate, valoarea acestora fiind aceeași ca un contract valabil încheiat.


A fost de ajutor?    


remi online pe tabla gratis

Comentarii

Nou pe magicjoly.ro

Azi am împlinit un an!!!!
MagicJoly.ro

Azi am împlinit un an!!!!

Azi, MagicJoly.ro, site-ul de divertisment si remi pe tabla si etalat cu calculatorul, a implinit un an.

Mai mult
Rummy etalat pe Facebook si Facebook Gameroom
MagicJoly.ro

Rummy etalat pe Facebook si Facebook Gameroom

Rummy etalat pe Facebook si in Facebook Gameroom

Mai mult